In de dagen van Olim...... een communicatiesprookje. Dat begon in het verleden maar nog steeds voortduurt. Wie wil niet geloven in een mooi verhaal. Met een kop en een staart. Meeslepende inhoud, prachtige vorm en waarachtig krachtig. Voor de eeuwigheid geborgd. Als sterke merken die je iets mee willen geven. Die je laten voelen, die je raken. Olim weet hoe dat moet. Samen op zoek naar de kern. Op zoek naar een heldere boodschap. Die beklijft. Net als een sprookje.